Blixøya Ringmerkingsstasjon
Blixøya Ringmerkingsstasjon

Ringmerking 2018

År:
Art Tidligere Vår 2018 Høst 2018 Total 2018 Grand Total Kontroller Gjenfunn Dagsbeste Årsbeste
Knoppsvane900093234
Spurvehauk22000220224
Musvåk10000100022
Fiskeørn200020011
Dvergfalk100010011
Vipe100010011
Enkeltbekkasin700070012
Rugde300030111
Strandsnipe500050024
Fiskemåke400040033
Ringdue200020022
Gjøk200020011
Spurveugle900090012
Kattugle700071045
Hornugle100010011
Perleugle300030011
Nattravn900090024
Tårnseiler1530001530156135
Vendehals4500045001114
Gråspett100010011
Grønnspett100010011
Svartspett100010011
Flaggspett962029800213
Dvergspett18000180015
Sanglerke100011011
Sandsvale11900011900921
Låvesvale824100082416122961365
Taksvale8600086002370
Trepiplerke6470006470152326
Heipiplerke6800068001719
Gulerle4660004660036136
Linerle890008900413
Gjerdesmett352000352001162
Jernspurv172420217262593335
Rødstrupe280315628091368475
Nattergal700070024
Blåstrupe12800012800839
Rødstjert12900012900944
Buskskvett19500019500840
Steinskvett600060024
Svarttrost49461750102665
Gråtrost720007200620
Måltrost37800037810655
Rødvingetrost193000193021032
Duetrost900090024
Gresshoppesanger300030011
Sivsanger12800012801735
Myrsanger213000213011441
Rørsanger4508000450883246528
Gulsanger32000320026
Munk197510119760160417
Hagesanger213500021350349502
Hauksanger100010011
Møller29200029200770
Tornsanger465000465011689
Bøksanger700070012
Gransanger5440005440132122
Løvsanger1044413410448581301670
Fuglekonge14594374115000174404
Gråfluesnapper640116500614
Svarthvit fluesnapper499404503002546
Stjertmeis203000203001545
Blåmeis3515607713736520032309
Kjøttmeis286366238929521253277
Toppmeis70000700038
Svartmeis364167371001047
Granmeis2982111331100529
Løvmeis19102219300715
Spettmeis2181171823600818
Trekryper15202215400617
Tornskate230000230001263
Varsler15000150013
Nøtteskrike49000490126
Skjære10000100023
Kråke300030123
Stær290002900611
Gråspurv100010011
Pilfink760007602623
Bokfink165526816631129367
Bjørkefink8140008140064200
Grønnfink116700011674938184
Stillits200020011
Grønnsisik147900014793836208
Tornirisk200020011
Bergirisk400040022
Brunsisik108011109001441
Gråsisik9720299002123
Grankorsnebb700070023
Rosenfink11000110013
Dompap8090118100327138
Gulspurv125301112540236203
Hortulan100010011
Sivspurv3639000363971655479
21 arter av 95 totalt587271551943495907652125
English | Norsk | Svenska | Dansk | Suomi | Deutsch | Nederlands | Français | Español | Cat | Português | Italiano

Sist oppdatert 2018-11-04 | Copyright © Blixøya Ringmerkingsstasjon | Webmaster: psranke@gmail.com
     Besøkende # 24073