Blixøya Ringmerkingsstasjon
2015-10-03

Gråspett Picus canus ble ny merkeart for Blixøya Ringmerkingsstasjon i dag. Dette er første nye art på flere år og er art nr 95 som får ring på Blixøya!


© Jo Ranke

2010-05-08

Kattugle Strix aluco hekker ved Blixøya Ringmerkingsstasjon for første gang dette året. Hunnen ble ringmerket idag og fører totalen opp i 91 ringmerkede arter.


© Jo Ranke

2009-09-07

Hauksanger Sylvia nisoria ble fanget idag og er den 90ende arten som er merket ved Blixøya Ringmerkingsstasjon.


© Peter Sjolte Ranke

2009-07-21

En tidlig blåstrupe Luscinia svecica ble fanget under de første merkedagene denne høsten.


© Peter Sjolte Ranke

2009-07-19

Myrsangeren Acrocephalus palustris som ble kontrollert på Lågskär, Åland i Finland 2007-06-09 var Norges andre gjenfunn av myrsanger utenlands, samt den eldste myrsanger merket i Norge (3 år og 10 måneder).


© Peter Sjolte Ranke

2006-07-24

Grønnspett Picus viridis har aldri før vært fanget på Blixøya og ble første gang ringmerket den 24. juli 2006. Totalt er nå 89 arter ringmerket.


© Peter Sjolte Ranke

2005-04-10

Dvergfalk Falco columbarius er fanget bare én gang, selv om den trekker gjennom området både vår og høst. Den ble første gang ringmerket den 10. april 2005.


© Jo Ranke

2003-08-24

Hortulan Emberiza hortulana er hittil den mest sjeldne fuglen fanget på Blixøya og ble fanget den 24. august 2003.


© Peter Sjolte Ranke

English | Norsk | Svenska | Dansk | Suomi | Deutsch | Nederlands | Français | Español | Cat | Português | Italiano

Sist oppdatert 2022-10-29 | Copyright © Blixøya Ringmerkingsstasjon | Webmaster: psranke@gmail.com